Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Žákova hora
Friday, 02 January 2009

Nadmořská výška 810 m

Pne se na jižním heráleckém obzoru jako lesnatý kupovitý vrch. Jméno vrchu je odvozeno od pověstí o žácích, chovancích žďárského kláštera, kteří v hvozdnaté samotě hory zabloudili a už se nevrátili. Název je starobylý a je uváděn ve zprávách z roku 1366 a 1368. Tehdy se hora připomínala pod jménem " Monte clerici". Bylo zde hledáno též stříbro, ale nalezeno nebylo. Tato hora byla obestřena bájemi a pověstmi, které se dlouho udržovaly mezi lidem. Ožívali zde hejkalové, ohniví muži, bludičky, polednice, rusalky aj. Na jihozápadním svahu hory se uchovala vzácná památka původního pralesového porostu. 27. června 1970 vyhlásil na mýtině u stříbrné studánky prezident arm.gen. Ludvík Svoboda tuto oblast chráněnou krajinou.

800px-1.jpg