Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Výhled rozvoje obce
Friday, 02 January 2009

Akce, které bychom rádi realizovali v příštích letech 2009 - 2012

  • Základní a mateřská škola - půdní vestavba, zvýšení kapacity MŠ a ZŠ, zateplení objektu, ekologické vytápění
  • rybník Chochol - odbahnění, oprava stavidla, obtok na jarní tání
  • kompostárna - umístění za ČOV, likvidace čistírenských kalů a bioodpadu
  • ZTV Paseky - dokončení komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
  • místní komunikace - generální oprava po stavbě kanalizace
  • komunikace II. třídy - generální oprava, chodník
  • nová hasičská zbrojnice - vedle pekárny / nad starou radnicí /
  • oprava objektu OÚ - bezbariérový přístup
  • vybudování víceúčelového hřiště - prostor za DPS
  • vybudování dětského hřiště pro maminky s dětmi - náves u Sochů