Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Praktické informace
Friday, 02 January 2009

Obecní úřad zajišťuje tyto správní úkony:

 • Evidence obyvatel - přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu
 • Ověřování dokumentů, podpisů, výpisy z trestního rejstříku - Czechpoint

Městský úřad Hlinsko zajišťuje tyto správní úkony:

 • Matriční úřad
 • Vydávání osobních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz
 • Vydání živnostenského listu, registrace podnikání, registrace samostatni hospodařícího rolníka
 • Stavební úřad, finanční úřad, OSSZ
 • Vydávání osobních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas

 

VHJ Svratouch zajišťuje tyto služby:

 • Údržba komunikací, veřejné zeleně, opravy majetku obce
 • Služby pro občany - zemní práce a doprava stroji UNC, V3S kontejner,  Zetor

 Organizační složky:

 • VHJ
 • Základní a mateřská škola Svratouch
 • Obecní knihovna
 • SDH Svratouch