Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Červená
Monday, 21 April 2008

Turistická trasa Svratka - Polička

barva značky: červená(směr Polička)
délka trasy: 18,0 km

kilometry fotografie zastávka - zajímavost

0,0 km

svratka.jpg  Svratka 
Ve Svratce na náměstí se kříží tři značené turistické cesty - žlutá, zelená a červená. Žlutá značka přichází ze severu ze Svratouchu a spolu se zelenou značkou prochází mezi domy a společně vychází z města jižním směrem. Červená značka přichází ze západu a okolo kostela vede na náměstí, odkud vystoupá nahoru do svahu až ke Karlštejnu. Nejstarší zprávy o Svratce pocházejí z roku 1350, kdy patřila k rychmburskému panství. Již od středověku náležela Svratce všechna městská práva. Původní kostel pocházející z 12. století, který byl postaven v románském slohu byl na konci 14. století přestavěn. Gotická stavba kostela byla v roce 1788 upravena. Při přestavbě se zachovala gotická předsíň a křížová žebrová klenba. 

3,0 km

karstejn.jpg  Karlštejn 
Směrem na východ od Svratouchu vede cesta ke Karlštejnu, kde v druhé polovině 18. století dal hrabě Kinský postavit lovecký zámek. Jeho majitel tu však přebýval převážně v době honů na vysokou a černou zvěř. Vrch Karlštejn se zámkem je především znám jako střecha Evropy. Probíhá tu hranice evropského rozvodí. Vodstvo odtud odtéká do Černého a Severního moře. Dokonce se říká, že toto rozvodí prochází přímo po střeše karlštejnského zámku. 

7,0 km

  Rybenské Perničky 
Skalní útver v lesním komlpexu, asi 1,5 km západně od obce Pustá Rybná. Leží v nadmořské výšce 748 m. V roco 1980 byl vyhlášen přírodní památkou(7,3 ha). Skalní útvary jsou tvořeny dvěma oddělenými skalními bloky s výškou stěn 16 a 18 metrů. Na vrcholpvé plošině východního z nich jsou vytvořeny tři skalní mísy, z nich největší z nich má průměr až 60 cm ahloubku 20 cm. Skalním mísám, lidově "perničkám", byla dříve přisuzovan umělý původ akultovní funkce. Pod skalami jsou odlámané suťové haldy. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. 

8,5 km

  Pustá Rybná 
Ves při běhu potoka Hlučálu pod nedalekým útvarem Rybenské Perničky. Ve vsi je busta T.G. Masrika , která nebyla nikdy sejmuta. Na místě bývalého dřevěného kostela bl postaven roku1838 empírový. V obci modlitebna katolická i evangelická, na okraji vzácná polygonální stodola. 

11,5 km

lucky_vrch.jpg  Lucký Vrch 
Rulový vrch 739 m n.m., s výhledem na jih a jihozápad do údolí řeky Svratky a na Poličku, na vrcholu je rekreační středisko. 

18 km

  Polička 
První zmínka z roku 1167, území "na poličkách", později trhová obec. Roku 1265 povýšena Přemyslem Otakarem II na královské město. Posléze věnné město českých královen - vdov. Přes poničeni Uhry a Tatary v 15. století si uchovalo středověké půdarys s opevněním a parkány ze 14. století. Řada gotických domů později přestavěna do renesanční podoby. Po velkém požáru v roce 1540 pochází v vnější vzhled domů převážně z 19 století. Ve věži novogotického kostela je rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů. V centru muzeum i výtvarné galerie. Hrob Bohuslava Martinů na starám hřbitově vedle původně gotického, v 16 století přestavěného kostela sv. Michala. Na náměstí badokní radnice, připisovaná F.M.Kaňkovi, mariánský sloup a další barokní plastiky. Za hradbami ojedinělá čtvrť nuzných chaloupek s lepenkovou střechou "Na Bídě". Polička je rodiště Josefa Václava Justina Michla, hlavní postavou románu Terezy Novákové Drašar. 


Turistická trasa Svratka - Luže barva značky: červená(směr Luže)
délka trasy: 34,0 km
kilometry fotografie zastávka - zajímavost

0,0 km

svratka.jpg  Svratka 
Ve Svratce na náměstí se kříží tři značené turistické cesty - žlutá, zelená a červená. Žlutá značka přichází ze severu ze Svratouchu a spolu se zelenou značkou prochází mezi domy a společně vychází z města jižním směrem. Červená značka přichází ze západu a okolo kostela vede na náměstí, odkud vystoupá nahoru do svahu až ke Karlštejnu. Nejstarší zprávy o Svratce pocházejí z roku 1350, kdy patřila k rychmburskému panství. Již od středověku náležela Svratce všechna městská práva. Původní kostel pocházející z 12. století, který byl postaven v románském slohu byl na konci 14. století přestavěn. Gotická stavba kostela byla v roce 1788 upravena. Při přestavbě se zachovala gotická předsíň a křížová žebrová klenba. 

2,5 km

  Chlumětín 
Malá ves poblíž Svratky, nedaleko pramen Chrudimky - Filipovský pramen 

5,0 km

kamenickym.jpg  Kameničky 
Připomínaný od roku 1392. Horádské roubené chalupy s bohatou lomenicí. Volékův "Vojtěchův" kopec se stal mámětem obrazů Antonína Slavíčka,který jimi obec proslavil stejně jako K.V. Rais svým románem Západ. Oba zde mají pamětní desku. Barokní kostel s hrobem faráře Parduse (v Raisově románu Kalousek). Místo četných pobytů našich malířu přelomu století (Herbert Masaryk, Angelo Zeyer, Gustav Macoun, Miloš Jiránek, Otakar Nejedlý, Rudolf Kremlička). Poblíž pramen Chrudimky 

8,5km

dedovam.jpg  Dědová 
V roce 1392 je tato ves patří k rychmburskému panství uváděna jako "ves Dyedova. V roce 1485 je uváděno, Dědová patří ke kladenské rychte. V roce 1698 je uváděno že v Dědové bylo8 sedláků, 7 podruhů a 3 sirotčí rodiny. V roce 1789bylo ve vsi 49 domů. Školní vyučování v Dědově zažalo v roce 1799 a ve druhé polovine 18. století sedle zemědělstvíe v okolí těžila železná ruda. V roce 1833 uvádí Sommer počet domů 83 a pošet obyvatel 470 a dále uvádí, že obyvalelstvo se živí vedle zemědelství domácím předeníma tkavcovstvím. V roce 1843 měla ves 90 bomů a 547 obyvatel. V polovině 19 století se rozvinulave vsi výroba dřevěných hraček. 

15,0 km

  Krouna 
Připomínaná 1349 jako Gruna, dochována lidová architektura, horní kostel barokní - evangělistický, dolní pseudogotický - katolický. U barokní fary bývalá roubené škola. Tradiční výroba lidových hraček. 

17,5 km

otradovm.jpg  Otradov 
Obec vznikla v roce 1349 a byla pojmenovaná po majiteli dvora, který se jmenoval Otrada, dvůr se nachází na území dnešni obce v místě Rychty. V Otradově v roce 1786 vznikla jednotřídní škola, která měla vlastní budovu zakoupenou obcí. Kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven v roce 1399, byl původně dřevěný. Po vyhoření byl dělníky z dolu na železnou rudu přestavěn. V roce 1869 žilo v Otradově 599 obyvatel, v roce 1900 - 535, v roce 1930 - 538, v roce 1991 - 317 obyvatel. 

25,0 km

predhradim.jpg  Předhradí 
Připomíná se od roku 1468. Nad říčkou Krounkou gotický hrad Rychmburk ze 13.století, sídlo zdejšího pavství (dnes dům s pečovatelskou službou). Kostel barokní, kazatekna rokoková. Na ná vsi s pamětní deskou na rodáka básníka Adolfa Hejduka. 

34,0 km

  Luže 
Obec Luže byla založena na pravém břehu řeky Olšinky (Novohradky, Kamenice), na rozhraní lesnatých výběžků českomoravské vrchoviny a úrodné labské nížiny. Starší osídlení zde existovalo již na počátku 12.století. První zmínky o Luži jako o osadě se datují do roku 1250, kdy vznikla spojením starší osady Kamenicza a nově založeného městečka Luza. V písemných pramenech je první přímá zmínka v roce 1349 v souvislosti s přídělením kostela nově vzniklému biskupství litomyšlskému. Už tehdy byla Luza (Luže) střediskem řemesel, obchodu a zemědělství širokému okolí, což dokazuje listina z roku 1372, hovořící o městečku trhovém. Historie osady je úzce spjata s osudy hradu Košumberka. Nejprve byla Luže s okolními vesnicemi součástí panství v české historii známých pánů z Chlumu a Košumberka, později Slavatů z Chlumu a Košumberka, významných představitelů protestantské šlechty. V polovině 17.století vymírá košumberská větev rodu po meči a panství převzal rod Hieserlů po manželce posledního Slavaty. Roku 1690 byl majetek darován řádu Jezuitů, kteří na něm hospodařili až do zrušení řádu. Posledním majitelem tohoto panství byl bavorský rod Thurn-Taxis, který vlastnil panství až do vzniku samostatné republiky. V prvních desetiletích dvacátého století se na Košumberku konaly tábory lidu.