Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Modrá
Monday, 21 April 2008

Turistická trasa Čachnov - Hlinsko

barva značky: modrá
délka trasy: 30,0 km
kilometry fotografie zastávka - zajímavost

0,0 km

  Čachnov 
Čachnov je nevelká obec ležící uprostřed rozsáhlých lesů svažujících se od jihu k severu. Ze západu sem zasahuje Stará obora, od východu Borovský les a od jihu Bukovina. Čachnovem vede železniční trať, spojující Skuteč s Poličkou. Čachnov je východiště tří značených turistických tras - zelené, žluté a modré. Zelená značka vede západně k prameni Chrudimky, žlutá značka vede jižně do Svratky a modrá vede jihovýchodně ke Karlštejnu.  

5,0 km

karstejn.jpg  Karštejn 
Směrem na východ od Svratouchu vede cesta ke Karlštejnu, kde v druhé polovině 18. století dal hrabě Kinský postavit lovecký zámek. Jeho majitel tu však přebýval převážně v době honů na vysokou a černou zvěř. Vrch Karlštejn se zámkem je především znám jako střecha Evropy. Probíhá tu hranice evropského rozvodí. Vodstvo odtud odtéká do Černého a Severního moře. Dokonce se říká, že toto rozvodí prochází přímo po střeše karlštejnského zámku. 

7,0 km

 z_zamek.jpg Zkamenělý zámek 
Skalní útvar v lesním komplexu, asi 1 km východně od Svratky. Nachází se v nadmořské výšce 765 metrů. V roce 1977 byl vyhlášen přírodní památkou.(2,97ha). V 6.-8. sloletí zde bylo slovanské hradiště, zachovány zbytky příkopů a valů. Archeologické nálezi svědčí i o přechodném využívání skal k úkrytu ještě ve středověku.  

10,0 km

m_pernickym.jpg  Milovské Perničky 
Skalní útvary tvoří skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky Svratky. Nejmohutnější Potradní skála dosahuje výšky 25m. Na temenech skal se zvětráváním vytvořili skalní mísy, lidově "perničky", jimž byl dříve připisován umělý původ a kultovní funkce. Podchyceno bylo celkem 11 mís o průměru 20-87cm a hloubce 6-30cm. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. 

12,0 km

c_palicem.jpg  Čtyři Palice 
Rulové skalní útvary modelované zrazivým zvětráváním a obklopené balvanovitými sutěmi se zachovanými lestními porosty v nadmořské výšce 732 m.n.m. Skalní vrcholy ve tvaru hlav, krásný výhled na JZ-Z, cvičné horolezecké terény. Přírodní rezervace (37,3ha).  

15,0 km

krizankym.jpg  Křižánky 
První zmínky se tradují od roku 1392. Horácká táhla ves s lidovou architekturou, rozloženou po obou březích Svratky, dělící obecna na České a Moravské Křižánky. Zde se objevily v roce 1886 první lyže(tehdy ski), dovezené z Finska a proclené jako pádla. Malířská tradice reprezentovaná Cínou Jelínkem, Janem Šírem a Janem Štursou. V budově školy se každoročně pořádají výstavy výtvarných umělců. 

18,0 km

d_skal.jpg  Děvět Skal 
Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 836 m.n.m., s pásmem vrcholových skal, chráněný přírodní výtvot s omezenou horolezeckou čiností. Přírodní památkou vyhlášenov roce 1976. 

22,0 km

heralecm.jpg  Herálec 
Roubené chalupy horáckého typu, v rekonstrukci monumentální starobylá rychta s nevšední vstupní alejí. Kostel klasicistní. Obec připomínanároku 1892, původně česká a moravská část, dělaná řekou Svratkou, později sloučena. Výchozí mísko na Žákovu horu k prameni Svratky. 

30,0 km

hlinskom.jpg  Hlinsko 
První zmínka roku 1073 - tehdy osada Hlína. Ve 13. století nalevém břehu Chrudimky založeno Hlinsko, od roku 1834 město. V centru uchovaná řemeslnická osada Betlém, dnes skanzen, na konci rodný dům sochaře Karla Lidického. Jedno z nejstarších muzeí v Čechách( z roku 1834). Každoroční výstavy profesionálních umělců v prostorách Komorního divadla Výtvarné Hlinecko. Dále galerie výtvarných umělců. Na náměstí barokní radnice. 5km za městem směrem na Trhovou Kamenici na Veselém kopci skanzen lidového stavitelství, řemesel a techniky, poblíž opuštěný starý židovský hřbitov.