Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Žlutá
Monday, 21 April 2008

Turistická trasa Čachnov - Devět skal

barva značky: žlutá
délka trasy:11,0 km
kilometry fotografie zastávka - zajímavost

0,0 km

  Čachnov 
Čachnov je nevelká obec ležící uprostřed rozsáhlých lesů svažujících se od jihu k severu. Ze západu sem zasahuje Stará obora, od východu Borovský les a od jihu Bukovina. Čachnovem vede železniční trať, spojující Skuteč s Poličkou. Čachnov je východiště tří značených turistických tras - zelené, žluté a modré. Zelená značka vede západně k prameni Chrudimky, žlutá značka vede jižně do Svratky a modrá vede jihovýchodně ke Karlštejnu.

4,0 km

chochol.jpg  Chochol
Cesta vede jižním směrem hlubokým lesem. Terén prudce stoupá do kopců okolo Svratoucha. Na severovýchodním okraji Svratoucha leží rybník Chochol. Rybník svou rozlohou patří k menším vodním plochám. Písečná pláž na jeho břehu nabízí ve slunečných letních dnech příjemné koupání. Do Chocholu přitéká ze severu potůček Brodek, pramenící v nedalekých lesích. Potůček vytváří v okolních lesích mokré paseky a rašeliniště. Nedaleko rybníku Chochol je i dětský stanový tábor. 

5,0 km

svratouch.jpg  Svratouch 
Turistická značka pokračuje od Chochulu do obce Svratouch. První zpráva o obci Svratouch je datována rokem 1392, kdy patřila obec do panství Rychmburského. Kostel ve Svratouchu byl postaven jako jedna z prvních církevních staveb nekatolického vyznání po vydání Tolerančního patentu. Je to jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem. V roce 1933 byla na místě bývalé zvoničky postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Zajímavou zastavkou u Svratouchu je Karlštejn. Trasa však pokračuje jižně do sousední Svratky.

6,0 km

karstejn.jpg  Karlštejn 
Směrem na východ od Svratouchu vede cesta ke Karlštejnu, kde v druhé polovině 18. století dal hrabě Kinský postavit lovecký zámek. Jeho majitel tu však přebýval převážně v době honů na vysokou a černou zvěř. Vrch Karlštejn se zámkem je především znám jako střecha Evropy. Probíhá tu hranice evropského rozvodí. Vodstvo odtud odtéká do Černého a Severního moře. Dokonce se říká, že toto rozvodí prochází přímo po střeše karlštejnského zámku. 

7,0 km

 svratka.jpg Svratka 
Ve Svratce na náměstí se kříží tři značené turistické cesty - žlutá, zelená a červená. Žlutá značka přichází ze severu ze Svratouchu a spolu se zelenou značkou prochází mezi domy a společně vychází z města jižním směrem. Červená značka přichází ze západu a okolo kostela vede na náměstí, odkud vystoupá nahoru do svahu až ke Karlštejnu. Nejstarší zprávy o Svratce pocházejí z roku 1350, kdy patřila k rychmburskému panství. Již od středověku náležela Svratce všechna městská práva. Původní kostel pocházející z 12. století, který byl postaven v románském slohu byl na konci 14. století přestavěn. Gotická stavba kostela byla v roce 1788 upravena. Při přestavbě se zachovala gotická předsíň a křížová žebrová klenba. 

8,0 km

  Křížanecké polesí
Hluboký převážně smrkový les se rozkládá na zvlněném terénu vymezeném třemi obcemi, Křižánky na východě, Herálcem na západě a Svratkou na severu. S rostoucí výškou přibývá v lese roztroušených kamenů a balvanů, které se postupně mění v malé ostrůvky skalek. Cesta vede převážně do vrchu směrem na jih až přijde k úpatí Devíti skal.

11,0 km

d_skal.jpg  Devět skal 
836 m - nejvyšší a nejznámější vrchol Žďárských vrchů. Nahoru se nechá vystoupit po modré značce z Herálce, po žluté ze Svratky, po modré z Křižánek. Jeden z nejhezčích výstupů vede nahoru z Křižánek po modré turistické značce. Cestou budete míjet množství skalek. Nejzajímavější je Bílá skála, která patří mezi nejmohutnější. Opravdu krásnou cestou je přechod celého hřbetu po červené turistické značce, kdy vystoupíte na další tři okolní vrcholy převyšující 800m - Malinskou skálu, Křovinu a Lisovskou skálu. Samotný vrchol Devíti skal je složen z několika rulových skalisek (údajně jich je devět). Jde o jediné skalní město v oblasti. Na nejvyšším vrcholu je vyhlídka s výhledem na sever a východ k Hlinsku. Vrchol a jeho okolí bylo vyhlášeno přírodní památkou. Žlutá cesta tu končí.