Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Řešení odpadů v obci
Saturday, 26 June 2010
V obci Svratouch zajišťuje svoz a likvidaci odpadů společnost Technické služby Hlinsko s.r.o,, se sídlem Srnská 382, 539 01 Hlinsko.

firemni_logo_ts_hlinsko_2008.gif

 

 

 

 

 

Obec Svratouch má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM a za třídění odpadů jsou v závislosti na svezeném množství a hustotě sítě jednotlivých komodit vypláceny odměny. Je tedy na občanech naší obce, aby třídění odpadů věnovali pozornost, tím přispěli k ochraně životního prostředí a šetřily tak i náklady vynaložené na odpadové hospodářství.

O třídění odpadů je možno se více dozvědět na stránkách www.jaktridit.cz  

 

logo_ekokom.jpg