Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Úvod
dps_svratouch_14.jpg

   

                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zřizovatel:    Obec Svratouch,  Svratouch 290, 539 42 Svratouch, IČO: 00271004, tel. 566 662 335

                http://www.svratouch.cz/, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Kontaktní osoba: Jiří Socha, 566 662 335, 777 939 176

Adresa pracoviště:  Dům klidného stáří, Svratouch 15  

Kontaktní osoba: Květuše Pavlíková, 566 502 271, 777 839 173

Péči o klienty a služby zajišťuje jedna kvalifikovaná pečovatelka v časovém rozsahu Po - Pá od 7:00 - 15:30 hodin.  

Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby obce Svratouch je hlavně zlepšení kvality života osob , které se ocitly v nepříznivé životní situaci a to poskytnutím přiměřené pomoci a podpory při zachování běžného způsobu života v domácnostech uživatelů služby, případně v Domě klidného stáří ve Svratouchu.

Pomoc a podporu chceme poskytovat v souladu s individuálními potřebami uživatelů služby, s cílem:

•·   poskytovat podporu a pomoc při činnostech které uživatelé služby samostatně  nezvládají,

•·   individuálně podporovat rozvoj a  zachování soběstačnosti klientů v domácím prostředí a napomoci v jejich sociálním začlenění.

Pečovatelskou službu poskytujeme v souladu se zák.č.108/2006 Sb. ve znění platných předpisů o sociálních službách.

Pečovatelka klientům zajišťuje dovoz obědů, nákupy, dopravu k lékaři, pomoc při hygieně, praní, žehlení, úklidu domácnosti a další služby dle přání klientů.

Úhrady za jednotlivé služby jsou účtovány dle platného sazebníku.

Okruh osob pro poskytování pečovatelské služby

•·         senioři,

•·         osoby s jiným  zdravotním postižením .

            Služba je určena pro dospělé od 50 let.

Služby  nemůžeme poskytnout :

•·   osobám trpícím chronickým alkoholismem , nebo jinou toxikomanií, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné osoby,

•·   osobám, které ohrožují sebe, nebo svoje okolí v důsledku agresivity,

•·   při dlouhodobější nespolupráci klienta (neotevírá, odchází z domu v době poskytování služby, nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu druhé osoby),

•·   těžce zdravotně postiženým osobám, které potřebují celodenní odbornou zdravotní péči nebo osoby vyžadující trvalý dohled,

•·   osobám s těžkým sluchovým, případně zrakovým postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístup a způsoby komunikace,

•·   osobám, které trpí infekční chorobou, nebo mohou být jiným způsobem zdrojem nákazy.

Základní principy poskytované služby

Pečovatelská služba podřizuje veškerou svoji činnost principům etického kodexu a obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách :

•·   zajišťování potřeb klienta při současném respektování jeho autonomie a nezávislosti,

•·   odbornost pracovníků pro poskytování služeb a plnou odpovědnost za poskytnuté služby,

•·   poskytování služeb vždy v zájmu klientů, v náležité kvalitě s důsledným dodržováním základních lidských práv a svobod a důsledným respektováním zdravotního stavu klienta

•·   pečovatelská služba musí být partnerem pro klienta.