Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Principy a kapacita služby
   

  PRINCIPY

Pečovatelská služba podřizuje veškerou svoji činnost principům etického kodexu a obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách  :

  • - autonomii a nezávislosti klienta,
  • - začlenění a integraci klienta do prostředí,
  • - respektování potřeb klienta,
  • - odbornost pracovníků pro poskytování služeb,
  • - odpovědnost za poskytnuté služby,
  • - poskytováni služeb vždy vzájmu klientů a vnáležité kvalitě sdůsledným dodržováním základních lidských práv a svobod a důsledným respektováním zdravotního stavu klienta,
  • - peč.služba se stává partnerem pro klienta.

  KAPACITA SLUŽBY

Počet uživatelů služby  :   50  osob.