Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Cílové skupiny příjemců

   Základní cílové skupiny pro poskytnutí služeb  :

  •    - senioři,
  •     - osoby s jiným zdravotním postižením
  •     Věková struktura cílové skupiny: Služba je určena pro dospělé od 50 let.
  •    Služby nemůžeme poskytnout: 
  •     -osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné osoby,
  •     -osobám, které ohrožují sebe nebo svoje okolí v důsledku agresivity,
  •     -při dlouhodobější nespolupráci klienta (neotvírá, odchází z domu v době poskytování služby, nepřizpůsobí domácí prostředí            vstupu  druhé osoby), 
  •     -těžce zdravotně postiženým osobám, které potřebují celodenní odbornou zdravotní péči nebo osoby vyžadující trvalý dohled,
  •     -osobám s těžkým sluchovým, případně zrakovým postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístup a způsoby komunikace,
  •     -osobám které trpí infekční chorobou, nebo mohou být zdrojem nákazy.