Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Poslání a cíle PS
Monday, 13 July 2009

 

 POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby obce Svratouch je hlavně zlepšení kvality života osob ,

které se ocitly v nepříznivé životní situaci a to poskytnutím přiměřené pomoci a podpory při zachování běžného způsobu  života v domácnostech uživatelů služby, případně v Domě klidného stáří ve Svratouchu.

Pomoc a podporu chceme poskytovat  v souladu  s individuálními potřebami uživatelů služby, s cílem napomoci  v jejich sociálním začlenění.

Pečovatelská služba je poskytována v  souladu se zák. č. 108/2006 Sb. ve znění platných předpisů o sociálních službách a s Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 CÍLE

Základní cíle:

•·         poskytovat podporu a pomoc při činnostech které uživatel služby samostatně nezvládá

•·         individuálně podporovat rozvoj a zachování soběstačnosti klienta v domácím prostředí

Rozvojové cíle :

•·         na základě pravidelných  schůzek starosty obce a sociálního pracovníka s uživateli 

            pečovatelské služby usilovat o další zkvalitňování služeb, které budou vyhovovat     

            potřebám uživatelů služby.

3.jpg