Obec Svratouch
Automatická meteo stanice 
  Teplota venkovní
Rychlost větru
Základní prohlášení pečovatelské služby Svratouch

 

Obec Svratouch zřídila pečovatelskou službu pro občany kteří jsou přihlášeni  k trvalému pobytu v katastrálním území obce Svratouch „Rozhodnutím starosty obce" s účinností od 15.03.2004. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 6/2004 ze dne 04.03.2004 první rozpočet k pokrytí nákladů na pečovatelskou službu pro rok 2004 v celkové částce 155 tis. Kč.  Od tohoto data je pravidelnou součástí rozpočtu obce i dílčí rozpočet na provoz pečovatelské služby v obci.

Pečovatelská služba je poskytována  :  

- klientům ubytovaným  v Domě  klidného stáří,                                                                   

- v terénu, osobám v jejich  domácnostech.

Poskytovatel :  Obec Svratouch,     539 42   Svratouch  290,             

                          IČ 00271004  Vedoucí územ.samospr. celku : Jiří Socha, starosta obce

Pracoviště :   Dům klidného stáří,   539 42  Svratouch  15

Kontakty  :

Sociální pracovnice  -  Martina Hejduková tel. 566 662 335  

Pečovatelka               -  Květuše Pavlíková   tel. 566 502 271,  mobil  777 839 173

Provozní doba :           -  v pracovní dny  od 7,00 do 15,30